Friday, 8 March 2019

Al-Imran Ayat 121

4.3.121
Juz:
4,Surah:3.
Surah 3, Ayat 121:


.
Ringkasan tafsir;
Dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada Rasul Nya, ingatlah sewaktu engkau keluar dipagi hari meninggalkan ahli rumah mu menuju kemedan perang melawan orang Quraisy Makkah dengan menempatkan tentera mu orang mukmin dibeberapa tempat pertahanan yang dikhaskan bagi pasukan pemanah, berkenderaan dan berjalan kaki.
Bahawa sesungguhnya Allah mendengar lagi mengetahui apa-apa yang dituturkan oleh Mukmin yang ikhlas kepada Nabi Nya, bila diajak bermesyuarat mereka bersetuju untuk keluar dari kota Madinah untuk menentang musuh. Dan Allah juga mengetahui apa-apa yang dituturkan oleh sebahagian dari mereka yang tidak bersetuju keluar berperang bahkan akan bertahan sahaja di Madinah.

.
[previous] [next] [home] 

.
Rujukan sumber,

Juzuk4, Surah3
Terjemahan, 121~130,
[GS] https://sites.google.com/site/sitismartherbs/9/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8